5 oktober 2017

Kinderen mogen niet geweigerd worden bij jeugdhulp

De PvdA heeft diverse malen aan het college gevraagd wat de financiële situatie is bij contracterende partijen voor aanvullende zorg. We hebben meerdere signalen van ouders ontvangen dat hun kind niet geholpen kan worden omdat het geld vanuit de gemeente op is. Het college heeft steeds aangegeven dat dit niet het geval is. Heel vreemd. Nu heeft de PvdA weer een casus waarbij dit aan de orde is. Ouders hebben te horen gekregen van Reinaerde dat hun kind niet geholpen kan worden. Voor ons is het onacceptabel dat kinderen die zorg nodig hebben geweigerd worden.

Daarom stel ik de volgende vragen aan de verantwoordelijke wethouder:
1. Bent u op de hoogte van het feit dat Reinaerde geen hulp meer kan bieden omdat het geld op is zoals zij zelf aangeven? Zo nee, waarom worden kinderen dan toch geweigerd met als reden dat het geld op is? Zo ja, hoe gaat u dit oplossen?
2. Kan het college aangeven bij welke instellingen dit nog meer aan de orde is? Bent u bereid in gesprek te gaan met deze instellingen en de uitkomst terug te koppelen aan de raad?
3. Kan het college de raad een financieel overzicht sturen met hoeveel geld er voor dit jaar nog over is voor aanvullende zorg en welke knelpunten zich voordoen?