18 juni 2015

Knap ‘de engste tunnel van Utrecht’ snel op!

De Partij van de Arbeid en de VVD zijn blij dat de gemeente Utrecht zich gaat inspannen voor het opknappen van de Gasthuismolenbrug. Dat zegde wethouder Geldof vandaag toe na vragen die ik samen met mijn collega Bülent Isik en VVD-raadslid Queeny Rajkowski stelde. Buurtbewoners klagen al geruime tijd over de verloedering van de brug over de Vecht.

In de zomer van 2014 vroegen vier buurtcomités aandacht voor de in hun ogen noodzakelijke aanpak van de Gasthuismolenbrug. De slecht verlichte doorgang onder de spoorbrug trekt ongure types aan en met name na zonsondergang voelen bewoners zich er onveilig. In maart vorig jaar nam de brug de derde plek in bij een door Nuon georganiseerde verkiezing van de engste tunnels van Nederland.

In de brief van de buurtcomités droegen de bewoners drie varianten aan, inclusief kostenraming. Naar aanleiding van het bewonersinitiatief stelden de PvdA-fractie samen met de VVD schriftelijke vragen aan het college van B&W. Vandaag kregen we de toezegging dat de gemeente met de betrokken partijen om tafel gaat en zich ervoor zal inzetten dat een opknapbeurt gerealiseerd wordt.

We zijn blij dat het college werk maakt van het initiatief van de bewoners. De vervallen brug is geen fraai beeld, zeker omdat de omliggende buurten de laatste jaren wel zijn opgeknapt en daarom steeds mooier worden. Bewoners geven aan dat zij zich niet veilig voelen in hun eigen buurt en daar moet iets aan worden gedaan. We zullen erop toezien dat het college nu vaart maakt. We hopen dat de bewoners uiterlijk dit najaar bij de bespreking van de begroting, duidelijkheid krijgen wanneer de brug wordt opgeknapt.

Voor vragen kun je contact met me opnemen via:

Ruben Post: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

Volg me op twitter:

@PostRuben