18 augustus 2015

Loon naar werken

Young and United voert al enige tijd actie tegen het minimum jeugdloon. De jongerenbeweging kan rekenen op steun van de FNV en een groot aantal jongerenorganisaties, waaronder onze eigen jongerenvereniging de Jonge Socialisten. Met onder meer een 130.000 keer getekende petitie en een actie waarbij een vakkenvuller van Albert Heijn zich uitkleedde tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold, kon Young and United op veel media-aandacht rekenen.

Het minimum jeugdloon is in sommige gevallen tot de helft lager dan het minimumloon voor volwassenen. Pas als je 23 bent heb je recht op het normale minimumloon. De PvdA Utrecht vindt dat, net als Young and United en de vakbeweging, een vreemde redenering. Als je achttien bent, ben je volwassen. Je mag stemmen, autorijden, alcohol drinken. Waarom wordt er dan een kunstmatige grens van 23 jaar gehanteerd voor het uitvoeren van volwaardig werk?

De PvdA-fractie is van mening dat het jeugdloon beter vandaag dan morgen kan verdwijnen. Jonge Utrechters van onder de 23 die van dit salaris moeten rondkomen, zullen moeite hebben met het opbouwen van een fatsoenlijk bestaan. Daarnaast leidt het minimum jeugdloon tot verdringing; na hun drieëntwintigste moeten jongeren weer plaatsmaken voor een nieuwe, goedkopere generatie.

Ik stelde daarom schriftelijke vragen aan het college van B en W. De PvdA wil weten of de gemeente Utrecht als belangrijke werkgever een voorbeeld kan zijn en een eerste stap kan maken naar het afschaffen van het jeugdloon, door hiervoor in de plaats volwaardig loon voor volwaardig werk te betalen.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

Volg me op twitter: @PostRuben