23 januari 2015

Meer duidelijkheid nodig over aanpak radicalisering

De PvdA fractie maakt zich al een tijd zorgen over de ontwikkelingen rondom de aanpak van radicalisering in Utrecht. Afgelopen week was de Utrechtse wijk Overvecht volop in het nieuws. Net als de rest van de stad was ook de PvdA Utrecht geschokt toen afgelopen dinsdag een inval werd gedaan in het ouderlijke huis van Zaid K. in Overvecht.

De summiere informatie die wij tot nu toe gekregen hebben van het college heeft alleen nog maar meer vragen opgeroepen. De PvdA pleit voor meer openheid van zaken, zoals in de gemeente Amsterdam. Daarnaast krijgen wij diverse signalen uit de wijken dat het onduidelijk is waar ouders en jongeren hulp kunnen krijgen als het gaat om problemen rondom radicalisering. Het college geeft aan dat er een radicaliseringslijn is en dat hulpverleners een training hebben gehad. Dit is naar onze mening absoluut onvoldoende om op een effectieve manier deze problemen aan te pakken. Wij vragen ons af of het college de juiste expertise in huis heeft gehaald om deze problemen aan te pakken. Om jongeren te de-radicaliseren is specifieke expertise nodig. De PvdA is van mening dat je deze problematiek niet moet overlaten aan maatschappelijk werkers, jongerenwerkers of een buurteam. Daar is deze problematiek te zwaar en te gespecialiseerd voor. Ook maken we ons zorgen over de afbouw van de wijkenaanpak: het is bewezen dat een wijkgerichte aanpak, dicht bij huis, met professionals die het vertrouwen weten te winnen van ouders veel effectiever is dan een aantal voorzieningen creëren die ver van de mensen afstaan.

Lees hier de vragen die de PvdA-fractie heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouder:

 1. Kunt u aangeven hoeveel jongeren en volwassenen er op dit moment vertrokken zijn vanuit Utrecht om deel te nemen aan de Jihadistische strijd in Syrië of elders?
 2. Kunt u aangeven hoeveel jongeren er op dit moment in beeld zijn die zowel beginnend als vergaand geradicaliseerd zijn?
 3. Kunt u aangeven hoeveel ouders uit Utrecht gebeld hebben naar de radicaliseringslijn?
 4. Als er is gebeld, kunt u dan aangeven waar dit toe heeft geleid?
 5. Heeft u zicht op hoeveel ouders zich gemeld hebben bij de hulpverlening met de vraag om hulp omdat zoon of dochter radicaliseert?
 6. Kunt u specifiek aangeven welke trajecten bij welke organisaties er zijn voor jongeren die (dreigen te) radicaliseren?
 7. Kunt u specifiek aangeven welke hulp en/of begeleiding er is voor ouders die een kind hebben dat (dreigt) te radicaliseren? Kunt u aangeven bij welke organisatie (s) zij terecht kunnen?
 8. Is het college het met de PvdA eens dat een wijkgerichte aanpak zoals hierboven beschreven een effectieve manier is om radicaliseringsproblematiek aan te pakken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe geeft u dit op dit moment vorm?
 9. Bent u bereid om vertrouwenspersonen in de wijk aan te stellen? Zo nee, waarom niet?
 10. De PvdA begrijpt dat een aantal hulpverleners, mensen uit onderwijs en van de politie in Utrecht is getraind om radicalisering te herkennen. Dit vinden wij een goede eerste stap. Er is echter veel meer nodig naar de mening van de PvdA. Bent u het met de PvdA eens dat de-radicalisering overgelaten moet worden aan experts die in staat zijn om deze jongeren (vaak via de eigen religie) te de-radicaliseren? Zo nee, waarom niet?

De PvdA heeft altijd gehamerd op het betrekken van o.a. de Marokkaanse gemeenschap bij de problemen rondom radicalisering. In juni 2014 heeft de burgemeester een tweetal gesprekken gehad met sleutelfiguren uit de Marokkaanse gemeenschap over de problematiek rondom geradicaliseerde jongeren. Er is toen toegezegd dat er op basis van de gesprekken een terugkoppeling zou volgen. Ook is toegezegd dat er een vervolg zou komen. Inmiddels zijn we 7 maanden verder en hebben wij begrepen dat er sinds de gesprekken in juni niks meer is vernomen van het college.

 1. Kunt u aangeven of bovenstaande klopt? Zo nee, wat is er uit de gesprekken van juni met de sleutelfiguren gekomen en wat is hiermee gedaan? Hoe heeft het college het traject vervolg gegeven? Zo ja, waarom hebben deze mensen 7 maanden niks gehoord?
 2. Vindt u dit een werkwijze die bijdraagt aan het vergoten van draagvlak binnen de Marokkaanse gemeenschap? Wat gaat het college doen om deze “schade” repareren?

Ook in de media was afgelopen week veel aandacht voor radicalisering in Utrecht. Bekijk hier de optredens van Marleen Haage bij RTV Utrecht en Bouchra Dibi bij Jinek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi: b.dibi@utrecht.nl of 06 23 121 444 of Marleen Haage: m.haage@utrecht.nl of 06 18 119 590