22 april 2014

“Merwedekanaalzone wordt bruisend woongebied”

Aan het eind van zijn wethoudersperiode gaat PvdA-wethouder Gilbert Isabella onverminderd door met het zoeken naar mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouwontwikkeling. Na onderhandelingen, die jaren hebben geduurd, zetten Isabella en minister Blok op 16 april hun handtekening onder de overeenkomst voor aankoop van het defensieterrein aan de Overste den Oudenlaan door de gemeente Utrecht. Op het terrein is de bouw van 600 woningen voorzien met 350 studentenwoningen en 250 eengezinswoningen. Al eerder is deze locatie opgenomen in het zogenaamde Dynamisch Stedelijk Masterplan waar de gemeenteraad mee heeft ingestemd. Daarbij is Isabella erg blij met de steun en financiële bijdrage vanuit de Provincie. Samen met gedeputeerde De Vries werd hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend.

“Vroeger was de Merwedekanaalzone een bedrijvengebied aan de rand van de stad, met de komst van Papendorp en Leidsche Rijn is dit achterhaald. Met de aankoop van het defensieterrein kan de gemeente Utrecht flink bijdragen aan de vraag naar duurzame binnenstedelijke woningbouw. De Merwedekanaalzone gaat een bruisend woongebied worden. Wonen, werken en ontspannen het kan er straks allemaal. Ondanks de crisis slagen we er weer in mogelijkheden voor meer woningen in Utrecht te creëren.”

Ook voor de bereikbaarheid van Utrecht is de aankoop van dit terrein van groot belang, Isabella: “Uiteindelijk zullen het Stationsgebied, Kanaleneiland, Papendorp en Leidsche Rijn door de aankoop beter op elkaar gaan aansluiten. Daarnaast is er op het terrein een strook grond gereserveerd voor de aanleg van hoogwaardig openbaar vervoer tussen Leidsche Rijn en Utrecht CS”.

Het is de bedoeling dat de rijksoverheid nog in 2014 start met het slopen en saneren van het gebied en dat de overdracht aan de gemeente in 2016 plaats kan vinden. De Utrechtse gemeenteraad moet uiteindelijk ook nog wel instemmen met deze plannen voor de binnenstedelijke woonontwikkelingen.