9 november 2018

Motie aanpak laaggeletterdheid overgenomen

Eén op de tien Utrechters heeft moeite met het lezen, schrijven of spreken van Nederlands. Dat is een groot probleem. Goede beheersing van de taal is immers dé sleutel om te kunnen meedraaien in de samenleving. Wie slecht kan lezen of schrijven en de taal niet goed begrijpt wordt enorm beperkt in zijn of haar  doen en laten. En dat niet alleen. De schaamte over laaggeletterdheid – vooral bij volwassenen-  is groot. Mensen kunnen hierdoor dus ook in een sociaal isolement raken.

Motie

Commissielid Hilde de Snoo heeft zich de afgelopen weken ingespannen om een motie te maken die kan rekenen op een groot draagvlak in de gemeenteraad. Zodat het probleem voortvarend kan worden aangepakt. Bijvoorbeeld door het aanstellen van een regisseur die laaggeletterdheid in al zijn complexheid aanpakt.

Motie overgenomen

De motie is mede ondertekend door het CDA, de ChristenUnie, de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de PVV. Daarmee kon de motie dus rekenen op brede steun in de gemeenteraad en is door het college overgenomen.