20 juni 2019

Motie om gratis water op festivals te regelen aangenomen

Afgelopen zomer waren er veel klachten over verschillende festivals, waar een gebrek was aan drinkwater.

Gratis water op festivals: geen luxe maar noodzaak

Zelfs in de hitte van 28 graden waren gratis drinkkranen nauwelijks aanwezig, slecht te vinden en was de waterdruk zo laag dat er enorme rijen ontstonden. Warm, of niet, festivalgangers moeten op veel festivals maar liefst bijna €6,- betalen voor een flesje water. Dit is in veel gevallen net zo duur als een alcoholisch mixdrankje en twee keer zo duur als frisdrank.

Vorig jaar was een hete zomer, en de verwachtingen voor deze zomer zijn al niet veel anders. Wij vinden het onwenselijk dat er alleen water tegen een fikse vergoeding te krijgen is.

Actuele motie

De PvdA stelde hier vorig jaar al vragen over aan het college, maar kreeg toen een onbevredigend antwoord. Daarom dienen wij donderdag 20 juni tijdens de raadsvergadering een actuele motie in waarin wij vragen het aanbieden van gratis water op festivals op te nemen in de vergunningsprocedure. Zo worden (grotere) festivals verplicht om gratis water te verzorgen.

De motie werd mede ingediend door D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren en is unaniem aangenomen. Goed nieuws voor de festivalbezoekers dus!