19 mei 2014

Nieuwe ambities, maar alleen voor happy few

Deze VJN is vanzelfsprekend in lijn met het net gepresenteerde coalitie akkoord en hanteert het motto: ” Nu vooruit schuiven dan maar”. Het vorige college heeft een beleidsarme voorjaarsbrief gepresenteerd om zo ruimte te laten aan een nieuw college.
Utrecht maken we samen met de ‘happy few’ lijkt dit nieuwe D66 college uit te willen stralen.
Vooruit, vooruit en vooral niet omkijken.

Wederom een groot tekort in het stationsgebied waar deze wethouder alsmaar niet de vinger op weet te leggen en dat terwijl het een tripple A locatie betreft. Hoe kan dat toch?
Weer een tekort bij het Muziekpaleis vraagt ook om nadere uitleg.

Streven naar het laagste werkloosheidscijfer kunnen wij van harte onderschrijven maar hoe gaat dit college dat doen? Wat zijn de cijfers nu? Hoeveel profijt zullen werkloze Utrechters hebben van het nieuwe Lokaal Economisch Fonds?

Met het instellen van een fonds om de extra taken van het Rijk op het gebied van zorg, jeugd en participatie op te vangen, zijn wij tevreden. Wat de PvdA betreft, krijgt iedere bewoner de garantie op zorg die op dat moment nodig is!

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op goed onderwijs. Taalachterstand dient voorkomen en bestreden te worden. Maar dit college kiest liever voor excellentie in het onderwijs en bezuinigt op taalachterstand en goede onderwijshuisvesting voor iedereen. Ook de schoolbesturen worden ontzien door een miljoenenclaim op de huisvestingskosten als gemeente voor onze rekening te nemen. Waarom is dat nodig als schoolbesturen al vanuit het Rijk worden gecompenseerd. Dit geld zet de PvdA graag extra in voor onderwijs.

De PvdA vindt het bijzonder spijtig dat dit college waarin ook GroenLinks en SP zitting hebben, miljoenen bezuinigt op juist die subsidies waar bewoners een beroep op kunnen doen. Door deze flinke bezuinigingsslag op subsidies (1 miljoen op armoedebeleid en 7 miljoen op subsidies!), de adviescommissies en cliëntraden wordt menig inwoner juist de mond gesnoerd om in Utrecht mee te doen.

Als het aan de PvdA ligt, kan Utrecht sterker en socialer! Wij zullen met voorstellen komen bij de begroting voor 2015.