22 juni 2020

Plan voor Utrecht na Corona: Solidair na de crisis

Stille straten, een uitgestorven Utrecht centraal, lege scholen. In de afgelopen maanden hebben we Utrecht gezien zoals we onze stad nooit eerder gezien hebben. Van het een op het andere moment was Utrecht, net als de rest van het land en de wereld, in de ban van corona en hadden we te maken met een intelligente lockdown.

Solidair

Het was indrukwekkend om te merken hoe Utrecht zich vanaf het begin van de crisis van haar sociale kant heeft laten zien. Utrechters keken naar elkaar om en zorgden voor elkaar en doen dat nog steeds.

Tegelijk heeft de crisis ook grote scheidslijnen blootgelegd tussen arm en rijk, flex en vast, goede gezondheid en risicogroep. Mensen die al kwetsbaar waren worden het hardst getroffen.

Op naar een sociaal Utrecht

We staan nu voor de grote uitdaging om de crises in gezondheid en op economisch en sociaal gebied aan te pakken. Voor de PvdA is het uitgangspunt daarbij dat we dit in samenhang doen en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. We moeten de pijn eerlijk en fatsoenlijk delen. De keuzes van nu bepalen hoe het leven er straks uitziet. We hebben nu de mogelijkheid om wat we geleerd hebben om te zetten in een stad voor iedereen. Door te investeren in mensen, in de stad en in een sociale economie. We bieden mensen perspectief.

Plan Solidair na de crisis

Wij hebben dit verwerkt in een plan voor Utrecht na Corona. We hebben nieuwe ideeën over armoedebestrijding, onderwijs, zorg, cultuur, wonen en economie. Ideeën die uitgaan van het bieden van gelijke kansen, het steunen van kwetsbare groepen, het stimuleren van een diverse, lokale economie, van een overheid die regie neemt en werkgelegenheid creëert. U kunt ons hele plan lezen via deze link. Solidair na Corona

Met dit plan gaan we in gesprek met bewoners, organisaties en instellingen in Utrecht. Het is namelijk geen eindpunt, maar de start van het gesprek naar gezamenlijk optrekken en gezamenlijk richting geven aan een Utrecht voor iedereen, met kansen en mogelijkheden voor iedereen. Zo kunnen onze voorstellen en ideeën aangevuld en verfijnd worden. We geven dit vorm door gesprekken (in eerste instantie online) te plannen rondom de verschillende thema’s die genoemd worden. Onze raads- en commissieleden zullen hiervoor actief mensen uitnodigen. Uiteraard staat het iedereen vrij om zichzelf aan te melden voor één of meerdere onderwerpen. Wij horen heel graag hoe u erover denkt! U kunt mailen naar: pvda@raad.utrecht.nl