Programmacommissie GR22 bekend!

14 juli 2020

Dinsdag 30 juni is de programmacommissie, die gaat schrijven aan het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, voor het eerst bij elkaar gekomen. Op de oproep van het bestuur aan leden om zich aan te melden voor de commissie werd massaal gereageerd. Uit de vele aanmeldingen is een commissie samengesteld van 12 leden. Onder aanvoering van Anneke Westerlaken gaat de volgende groep leden aan de slag met ons verkiezingsprogramma:

 • Ilse Raaijmakers (vanuit de fractie)
 • Hilde de Snoo (vanuit de fractie)
 • Frank Kools (vanuit bestuur)
 • Ruben Post (vorige programmacommissie)
 • Marja Blom
 • Ruut Schalij
 • Simon Timmerman
 • Giselle Schellekens
 • Thalia Boekhoudt
 • Olaf Tolk
 • Constantijn Jansen op de Haar

Tijdens de ALV van 30 september stelt de programmacommissie zich aan de leden voor en vertellen ze meer over hoe zij samen met de afdeling en de stad het verkiezingsprogramma gaan vormgeven.