21 juli 2014

PvdA: Behoud laaggeschoold werk binnen de gemeente Utrecht

bouchra14Tijdens het debat over de Voorjaarsnota hebben wij aandacht gevraagd voor de groep medewerkers van Stadswerken. De PvdA vraagt aandacht voor deze groep werknemers omdat dit een groep is die jarenlang in koopkracht achteruit is gegaan. Omdat zij in de laagste loonschalen zitten en dus net boven het minimumloon verdienen komen veel van deze mensen in de armoedeval terecht. Daarnaast is het ook zo dat een deel van deze mensen door middel van payroll constructies in dienst is genomen. Dit betekent dat ze veel minder rechten hebben dan de medewerkers die vast in dienst zijn. Op deze manier wordt er een tweedeling gecreëerd binnen de gemeente Utrecht die wij zeer onwenselijk vinden. De PvdA staat voor gelijk loon voor gelijk werk.

PvdA-raadslid Bouchra Dibi: “Middels een motie hebben wij het college gevraagd geen payroll constructies meer aan te gaan voor deze groep werknemers en om in de onderhandelingen aan te sturen op loonafspraken in centen ipv procenten te doen. Dit laatste is gelukkig door het bereikte akkoord overbodig geworden. Met GroenLinks en de SP hebben we in de vorige periode met succes de verzelfstandiging van stadswerken weten te voorkomen. Wij hopen dan ook dat de verder bezuinigingen op stadwerken niet zal leiden tot een uiteindelijke verzelfstandiging. Tegen onze motie stemden alleen D66, VVD en CDA en dus is deze aangenomen. Een mooi resultaat!”

Lees hier de motie ‘Behoud laaggeschoold werk binnen de gemeente Utrecht: M45
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444)