8 oktober 2014

PvdA: Behoud ZiZo aan de Oudegracht

ZiZo is een lunchroom met cadeauwinkel aan de Oudegracht. Deze zaak wordt (deels) gerund door mensen met verstandelijke beperkingen. De zaak bestaat inmiddels twintig jaar en is een begrip geworden in Utrecht en daarbuiten. Er werken dertig mensen met een verstandelijke beperking en zij zijn helemaal opgebloeid door het hebben van deze vorm van dagbesteding. Zorgorganisatie Reinaerde heeft onlangs bekend gemaakt dat zij het aflopende huurcontract niet gaat verlengen. Navraag van de PvdA bij Reinaerde leert dat dat een gevolg is van de bezuiniging tariefstelling op de dagbesteding, de tegenvallende inkomsten, de huur en noodzakelijk groot onderhoud.

De PvdA vindt dat de gemeente Utrecht conform de nota Meedoen naar Vermogen en het Sociaal Akkoord juist alles op alles moet zetten om werk en dagbesteding te creëren voor mensen met een beperking. Tijdens de raadsbehandeling van de nota Meedoen naar Vermogen heeft de PvdA haar zorgen geuit over de bezuiniging van dit college op de dagbesteding. Dat nu het succesvolle concept van ZiZo na twintig jaar dreigt op te houden te bestaan, betreurt de PvdA ten zeerste.

PvdA-raadslid Gadiza Bouazani: “ZiZo is een van mijn favoriete horecagelegenheden in Utrecht. Geweldig om te zien hoe de medewerkers met een beperking opbloeien en met enthousiasme aan het werk zijn. Via schriftelijke vragen heb ik samen met mijn collega Ruben Post het college verzocht alles in het werk te stellen om Zizo te behouden. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de op handen zijnde verbouwing. Vanuit het Rijk wordt er 5% gekort op de dagbesteding, Utrecht kort 35% procent. Daarnaast willen wij van dit college weten of deze bezuiniging tevens gevolgen heeft voor andere Utrechtse zorginstellingen, die dagbesteding verzorgen. In Utrecht dient wat ons betreft iedereen gestimuleerd te worden mee te doen.”.

Hier kunt u de schriftelijke vragen lezen: Schriftelijke vragen Zizo
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gadiza (06-12392015).