3 juni 2014

PvdA en GroenLinks: heroverweeg inhuur Nationale Ombudsman

De Utrechtse gemeenteraadsfracties van de PvdA en GroenLinks willen de inhuur van de Nationale Ombudsman voor lokale kwesties heroverwegen indien Guido van Woerkom wordt gekozen als Nationale Ombudsman.

In 2011 heeft de Gemeenteraad van Utrecht besloten om de lokale ombudsfunctie in te huren bij de Nationale Ombudsman. ‘Wij constateren dat er in de afgelopen dagen discussie is ontstaan over zijn uitspraken uit het verleden. Zonder een oordeel hierover te willen vellen, stellen wij ons nadrukkelijk de vraag of, nu deze discussie is ontstaan, een benoeming van de heer Van Woerkom tot Nationale Ombudsman nog langer aan de orde kan zijn. Die vraag alleen al is veelzeggend en niet passend bij de functie van een Nationale Ombudsman,’ aldus GroenLinks-raadslid Steven de Vries.

Na een eventuele benoeming van Van Woerkom zullen GroenLinks en de PvdA opnieuw bekijken of Utrecht niet beter een lokale ombudsman in kan schakelen om inwoners in de gelegenheid te stellen zich met een klacht over gedragingen van de lokale overheid tot de Nationale Ombudsman te wenden. ‘Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner van onze gemeente de veiligheid en toegankelijkheid voelt om zich tot de –onafhankelijke- Nationale Ombudsman te wenden met klachten over gedragingen van de Gemeente Utrecht,’ zegt Gilbert Isabella, fractievoorzitter van de PvdA.

Volgens De Vries en Isabella mag de onafhankelijkheid van de Nationale Ombudsman absoluut niet ter discussie staan.

De Tweede Kamer stemt vandaag over een mogelijke benoeming van de heer Van Woerkom tot Nationale Ombudsman.