16 oktober 2014

PvdA: onderzoek gratis openbaar vervoer voor oudere minima

openbaar_vervoerIn de toekomst moeten oudere Utrechters met een minimum inkomen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer in de stad. Gemeenteraadslid Ruben Post zal vanavond het college vragen de mogelijkheden en de kosten hiervan in beeld te brengen tijdens de commissievergadering over de begroting 2015. Het doel is deze mensen de mogelijkheid te geven aan alle activiteiten in de stad te kunnen blijven meedoen. “Hiermee kunnen Utrechters op bezoek gaan bij vrienden en familie en blijven ze volwaardig onderdeel van de maatschappij. Het helpt daarmee ook om eenzaamheid te bestrijden,” aldus Ruben Post.

De recente evaluatie ‘gratis OV voor minimaouderen’ in Amsterdam toont aan dat door het gratis openbaar vervoer ouderen vaker de deur uitgaan, meer sociale contacten krijgen en hun welzijn wordt vergroot. Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en vele andere kennen al gratis openbaar vervoer voor (minima) ouderen en in al deze gemeenten is het een succes. Post: “In Amsterdam blijkt dat 85% van de mensen beter in hun vel zit doordat zij nu weer vaker met het OV kunnen reizen. Een fantastisch resultaat. Laten we de Utrechtse minima dit niet onthouden.”.

Post stelt voor dat de Utrechtse ouderen op werkdagen gratis kunnen rijden in de daluren en alle uren in de weekenden. Dit heeft ook voordelen voor de stad doordat de drukte in het openbaar zo beter gespreid wordt. Post wil dat het college een onderzoek instelt naar de haalbaarheid en de kosten, zodat de raad op basis hiervan een besluit kan nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben Post (06-38604652).