8 december 2014

PvdA organiseert politiek café over veranderende rol woningcorporaties

De uitkomst van de parlementaire enquête over het functioneren van corporaties is indrukwekkend. De rol van de woningcorporaties gaat veranderen.
De PvdA Utrecht staat voor een actieve en vitale rol van de corporaties en meer inspraak en invloed van de huurders. Op deze manier kunnen kwalitatief goede en betaalbare woningen en leefbare wijken worden gerealiseerd. De PvdA werkgroep Wonen en Wijken organiseert daarom een politiek café op woensdag 17 december a.s. Iedereen is van harte welkom!

Wat vindt u dat de woningcorporaties hiervoor kunnen doen?
Wat kan de gemeente Utrecht hieraan bijdragen?
Wat moet de nieuwe rol van de corporaties zijn?

In het politiek café zullen panelleden uit de wetenschap, de politiek, de corporaties en de belangenorganisaties hun eigen stellingen voorleggen en hierover het debat aangaan met elkaar en het publiek.
Het zal gaan over betaalbaarheid, kwaliteit, doelgroep, woningvoorraad, verduurzaming, sociale stijging en wijkaanpak. Met de uitkomst van het debat gaat de PvdA de komende tijd aan de slag in de gemeenteraad.

LOCATIE: ZIMIHC theater Stefanus: Braziliedreef 2
Tijd: 20:00 – 21:30 (inloop vanaf 19:30)

Voor meer informatie en vragen bel of mail fractielid Bülent Isik:
0648502989 en/of b.isik@utrecht.nl