28 maart 2019

PvdA presenteert plan waarin jaren ’30 woningen Croeselaan wél behouden blijven

Plannen van het college om de sociale huurwoningen aan de Croeselaan te slopen voor een park, heeft bij bewoners geleid tot onrust en boosheid. De PvdA heeft zich vanaf het begin af aan verzet tegen deze plannen. Fractievoorzitter Rick van der Zweth heeft een alternatief uitgewerkt. Dit alternatief legt hij vandaag ter stemming voor aan de gemeenteraad.

Karakteristieke woningen

Van der Zweth: “De karakteristieke jaren ’30 woningen aan de Croeselaan moeten behouden worden. En dat kán. In ons plan (dat ambtelijk getoetst is) wordt het overgrote deel van de sociale huurwoningen behouden. Bovendien ontstaat er ruimte voor een publieke functie, hetgeen waarde toevoegt aan de wijk”.

Met het behoud van de woningen kunnen de nieuw gedane voorstellen (meer groenstroken in het Beurskwartier en de (woningbouw)ontwikkeling van het kavel naast de Rabobank) worden gehandhaafd. Dat levert een win-win situatie op. Bovendien scheelt het plan van de PvdA ook nog eens geld, waardoor er geïnvesteerd kan worden in een gezonde en groene wijk.

Invulling voorstel ‘Behoud Croeselaan’

  • Alle eenheden van het bedoelde woonblok links van de Korenbeurs blijven behouden;
  • Het gebouw rechts van de Korenbeurs (bestaande uit zes woningen) wordt conform de Omgevingsvisie afgebroken om een doorlopende fietsverbinding en zichtlijnen vanaf de Moreelsebrug mogelijk te maken;
  • De bovenste laag woningen worden gehandhaafd t.b.v. wonen (voornamelijk sociale huur) en zijn additioneel op de aantallen woningen genoemd in de Omgevingsvisie;
  • De onderste laag woningen (begane grond) verliezen de woonfunctie waardoor er ruimte ontstaat voor een publieke functie. Denk hierbij aan een kinderopvang, horeca, of een andere invulling;
  • De tuinen, nu behorend bij de woningen op de begane grond, zullen verdwijnen. De ruimte achter het gebouw kan daarmee direct onderdeel worden van het park;
  • Problemen met belichting/bezonning op de woningen i.r.t. de hoogbouw komt, met het verdwijnen van de tuinen, als bezwaar te vervallen;
  • Behoud van de woningen betekent een aanzienlijke besparing op de onteigening en sloop kosten nu geraamd op ca. €15 miljoen. De bespaarde kosten kunnen anders ingezet worden binnen het Beurskwartier of als plus op de grondexploitatie worden gezet. Ons voorstel zou zijn om de extra middelen te gebruiken t.b.v. het opwaarderen van het groen in het plan.De afbeelding van het plan is als bijlage toegevoegd.

Politieke wil afwezig

“Het is dus mogelijk om de karakteristieke jaren ’30 woningen aan de Croeselaan te behouden. Dit is ook nodig: voor de bewoners en voor de historische panden.Het komt nu aan op de politieke wil van de andere partijen in de Utrechtse gemeenteraad om dit ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen”, aldus van der Zweth. Tot teleurstelling van de PvdA kreeg het voorstel echter geen steun van de collegepartijen. Alleen de SP, de Partij voor de Dieren, DENK en één raadslid van GroenLinks steunden het plan. Hiermee is de sloop van de karakteristieke woningen aan de Croeselaan -helaas- een feit.