23 april 2015

PvdA Utrecht: niemand op straat, opvang voor wie dat nodig heeft

De Partij van de Arbeid Utrecht wil niet dat mensen rondzwerven en op straat komen te leven. Het gisteren gepresenteerde akkoord over ‘bed, bad en brood’ verandert ons standpunt niet. In Utrecht wordt al jaren voor humane opvang gezorgd en dat moet zo blijven. Wie terug wil naar het land van herkomst, moet terug kunnen keren. Wie terug moet, moet daar goede begeleiding bij krijgen. De groep die niet terug kan, mag niet tussen wal en schip vallen. Zij mogen niet op straat terechtkomen. Dat hebben we in het verleden niet geaccepteerd en dat zullen we ook nu niet doen.

 

In het akkoord wordt gesproken over extra begeleiding bij het terugkeerproces. Utrecht kent een hoog percentage terugkeerders, omdat we mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen al van begeleiding voorzien. Hans Spekman heeft de noodopvang, met die extra begeleiding, geïnitieerd toen hij wethouder was. Cijfers tonen aan deze aanpak effect heeft. Zie mijn tweet voor de cijfers over 2013 en 2014.

 

De Utrechtse PvdA-fractie heeft zich in de gemeenteraad voor deze kwetsbare groepen ingezet. We hebben er onder meer voor gezorgd dat mensen niet vanuit asielzoekerscentra op straat werden gezet. We hebben ervoor gezorgd dat er meer geld naar STIL is gegaan, een solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning. We hebben stichting BARKA gesteund, een organisatie die zich inzet voor sociale re-integratie en eventuele terugkeer van Midden- en Oost-Europeanen. Want we willen niet dat mensen op straat leven. Voor de mensen die het betreft zelf, maar ook voor de andere inwoners van Utrecht. Dit zorgt voor meer overlast en zal leiden tot meer kosten.

 

Met de fracties van GroenLinks, D66, SP, CDA, Student & Starter en de Partij voor de Dieren (andere fracties sluiten hier mogelijk nog bij aan), hebben we een spoeddebat aangevraagd. Dit debat vindt donderdag 30 april plaats. Het spoeddebat heeft twee concrete doelen: ik zal aangeven wat de PvdA-fractie wil – doorgaan op de weg die we in Utrecht lang geleden zijn ingeslagen en waarbij we zorgen voor een humane opvang voor wie dit nodig heeft. Daarnaast zal ik het college van B&W vragen of het kan garanderen dat er in Utrecht geen mensen op straat belanden.

 

De Raad van State doet in de loop van dit jaar een uitspraak over dit onderwerp, met mogelijke gevolgen voor het akkoord. Het laatste woord is hierover dus nog niet gesproken.

 

Voor vragen kun je me bereiken op 06 23121444 of via b.dibi@utrecht.nl. Volg me op twitter: @BouchraDibi