22 september 2014

PvdA vindt plannen college Utrecht vooral vaag

marleen_haageVandaag wordt de begroting voor de stad Utrecht gepresenteerd door het college. We lezen ronkende passages over de keuzes die deze coalitie maakt.

PvdA fractievoorzitter Marleen Haage: “Dit college maakt in onze ogen een aantal verkeerde keuzes, namelijk bezuinigingen op het armoedebeleid, leefbaarheidsbudget en wijkenaanpak. Dit raakt precies de groep Utrechters, die dat het minst kan hebben.

Ook de magere plannen voor werkgelegenheid, betaalbaar wonen en zorg gaan de PvdA aan het hart. Wat de gevolgen nu echt zijn voor ouders, jongeren, ouderen of studenten in de stad blijft vooral vaag. De PvdA zal een aantal voorstellen doen om de harde maatregelen van D66, VVD, GroenLinks en SP te verzachten”.

Armoede neemt toe

Er is een stijging van aanvragen voor bijstand, schuldhulp en bijzondere bijstand. In de begroting is er geen aandacht voor het voorkomen of terugdringen van armoede. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gemeente Den Haag waar kinderen en ouderen in armoede een extraatje krijgen. Het Utrechtse college roomt een deel af van de Rijksbijdrage voor armoede en bezuinigt daarbovenop 1 miljoen per jaar op het armoedebeleid. Deze bezuiniging zal mensen raken die toch al in de knel zitten. De PvdA heeft eerder al een amendement ingediend om de bezuiniging terug te draaien en zal opnieuw met een voorstel komen.

Goed werk

Het is onduidelijk hoe het college de laagste werkloosheid wil bereiken. Er zijn geen tussendoelen of instrumenten benoemd. Het Lokaal Economisch Fonds (LEF) moet nog worden uitgewerkt. Het extra budget van 1 miljoen structureel voor Economische Zaken (EZ) gaat dit college gebruiken voor accountmanagement bij de afdeling EZ. Dit levert dus alleen wat extra banen voor ambtenaren op.De PvdA wil dat het LEF en het extra miljoen echte banen opleveren voor alle mensen in de stad.

Betaalbaar wonen

Om het nieuwbouwtempo verder omhoog te krijgen zet dit college in op het creëren van extra aanbod van middeldure huur, koopwoningen en studentenhuisvesting. Waarop bewoners en studenten kunnen rekenen blijft onduidelijk. Als bewoners op een sociale huurwoning zijn aangewezen geeft het college helemaal niet thuis. Geen nieuwbouw. Geen inzet om de huren betaalbaar te houden. En geen inzet voor het opknappen van de woningen.

Vertrouwen in de zorg

Veel mensen maken zich zorgen over de veranderingen in de zorg. Als PvdA zouden we graag zien dat er een garantie is op zorg voor wie dat nodig heeft. Als dat extra gemeentelijk geld vraagt, kan de inhuur van externen worden teruggedrongen. Daar gaat nu 1 miljoen Euro naar toe.

Daarnaast wil het college ‘verbindingen leggen tussen formele en informele zorg.’ Waar de grens ligt en hoe mantelzorgers worden ondersteund is helaas nog steeds niet duidelijk.

 Ambitie voor de Bibliotheek Utrecht is niet compleet zonder een moderne centrale bibliotheek en de huidige wijkvestigingen. De PvdA heeft het college verzocht voor 1 oktober duidelijkheid te verschaffen over de plannen aan de Oude Gracht, Smakkelaarsveld of Neude. De wethouder mag dit niet alleen overlaten aan externe initiatiefnemers. Met roekeloze bezuinigingen is het onmogelijk voor de bibliotheek om de ambities waar te maken, zoals eerder afgesproken in het Moderniseringsplan.