21 mei 2014

PvdA: zorgen over mogelijke kindermishandeling

kinderenHet gemeentelijk beleid gericht op de preventie van kindermishandeling is nog onvoldoende geborgd en er worden te weinig kinderen en ouders mee bereikt. Dat is de belangrijkste conclusie uit het vandaag door de Kinderombudsman gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Preventie van Kindermishandeling. Van papier naar werkelijkheid.’ De PvdA in Utrecht wil naar aanleiding van dit rapport de Utrechtse gegevens en resultaten van preventie zichtbaar hebben. De PvdA-raadsleden Bouchra Dibi en Gilbert Isabella hebben schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Uit het rapport blijkt dat driekwart van de ondervraagde gemeenten beleid op papier heeft staan, maar dat uit het onderzoek ook naar voren komt dat de helft van de gemeenten niet weet hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente zijn, dat de risicogroepen onvoldoende in beeld zijn en dat 75% van de gemeenten de inzet van preventieprogramma’s en de effecten daarvan niet monitort.

Tot 1 januari 2015 zijn gemeenten alleen verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Na 1 januari 2015 zijn gemeenten echter verantwoordelijk voor de totale aanpak kindermishandeling. Daarnaast worden zij vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.

Hieronder de vragen die de PvdA aan het college heeft gesteld:

1. Is het college bekend met het vandaag verschenen rapport ‘Preventie van Kindermishandeling’?
2. Is er in Utrecht bekend om hoeveel mishandelde kinderen het gaat?
3. Zijn de risicogroepen binnen de jeugd voldoende in beeld en zo ja welke zijn het?
4. Is in Utrecht bekend wat de preventieprogramma’s opleveren en wordt dit gemonitord? Zo nee waarom niet?
5. Zijn er extra preventieprogramma’s of andere maatregelen noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?
6. Is in Utrecht de totale zorg voor de jeugd geborgd bij overgang naar de gemeente per 1 januari 2015?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouchra Dibi (06-23121444).