20 juni 2019

Vergaande keuzes zijn nodig om álle Utrechters gelijke kansen te bieden

Vandaag praat de Utrechtse gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2019. Rick van der Zweth betoogde in zijn algemene beschouwingen dat “De tweedeling die er altijd al was versterkt wordt door de harde groei van de stad”.

Verdeelde stad

Hij stelt de relevante vraag of de positieve gevolgen van de groei ten goede komen aan álle Utrechters. “Gelukkig kunnen veel mensen een mooi leven opbouwen in Utrecht: mensen die een fijne woning weten te bemachtigen ondanks de bizarre markt, die hun kinderen naar de school van hun voorkeur kunnen sturen, die een goede baan hebben gevonden en daar prima van kunnen rondkomen. Maar voor veel Utrechters zijn deze wensen onbereikbaar en deze groep wordt steeds groter. De tweedeling die er altijd al was, wordt door de  groei van de stad nog eens versterkt”.

Ongelijke kansen

Deze kansenongelijkheid gaat verder dan tussen mensen die moeilijk rondkomen en mensen die veel geld te besteden hebben. Het gaat verder dan tussen mensen die geen tot weinig opleiding gevolgd hebben en mensen die hebben gestudeerd. Steeds meer Utrechters merken dat de stad, door haar populariteit en de stevige groei, onder druk komt te staan. Een goede woning is voor bijna iedereen onbetaalbaar geworden, de kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen is opeens niet meer vanzelfsprekend en werk biedt niet altijd meer de zekerheid die nodig is.

Woningnood

De woningnood is hier het meest schrijnende voorbeeld van. Van der Zweth: “Na jaren van recessie, hebben we de woningmarkt in de afgelopen jaren van economische voorspoed volledig overspannen laten raken. Zéker in Utrecht. Daarmee is de woningmarkt verworden tot wat het juist niet moet zijn: een markt die in dienst staat van beleggers en het grote geld. En niet voor de mensen die een woning zoeken”.

Onderwijs

Maar niet alleen de woningmarktstaat onder druk. Ook in het onderwijs, de toekomst van onze kinderen, wordt het steeds urgenter: de werkdruk loopt op, de budgetten staan onder druk en ouders moeten gaan concurreren voor een plek voor hun kind. Terwijl juist het onderwijs dé plek is om te knokken voor gelijke kansen voor alle jonge Utrechters.

Arbeidsmarkt

Ook op de arbeidsmarkt gaat het niet vanzelf. Het is positief dat steeds meer Utrechters aan het werk zijn, maar werk alleen is niet voldoende. Van der Zweth: “De lonen zijn te laag, de contracten te onzeker en teveel werk wordt niet meer gewaardeerd als echt, betaald werk”.

Utrecht biedt veel kansen, maar te veel mensen kunnen deze kansen niet pakken. Behoud geen systeem dat niet werkt en durf vergaande keuzes te maken. Denk aan de nieuwe schuldenaanpak, waarvoor nogmaals complimenten aan dit college, waar vergaande keuzes worden gemaakt die tegen het systeem in gaan. Geen kleine verbeteringen, maar ingrijpen door schulden op te kopen en te saneren. Kies die aanpak voor wonen, het onderwijs en werk.

Vergaande keuzes

Haal marktwerking uit de woningmarkt. Stop de verkoop van sociale huur, voer een zelfwoonplicht in bij het kopen van een huis om beleggers uit te sluiten, stel een actieplan op om álle schimmelwoningen in de stad op te knappen en kies voor een wijkaanpak-op-maat voor alle wijken.

Investeer in het onderwijs en de toekomst van onze kinderen. Stel een bredere aanpak tegen het lerarentekort op, investeer veel meer in het dreigende tekort op het onderwijs-achterstandenbeleid en garandeer dat élk kind dezelfde kansen krijgt in de klas.

Geef het goede voorbeeld als het gaat om werk. Betaal mensen voldoende en dus meer dan het minimumloon, neem mensen in eigen dienst waar het kan (zoals bij de beveiligers, catering, schoonmaak) en realiseer publieke banen, werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan maar noodzakelijk is én waar een beloning bij hoort.

Oproep

Van der Zweth besluit zijn beschouwingen met de oproep aan de gemeenteraad en het college om verdergaande keuzes te maken. “Vergaande keuzes zijn nodig zodat iedereen een kans maakt op een betaalbare woning, goed onderwijs voor hun kinderen en een baan die bestaanszekerheid biedt. Het is aan ons deze keuzes te maken zodat iedereen zijn of haar kansen in onze mooie stad kan grijpen. Wij moeten ervoor zorgen dat er echte kansengelijkheid ontstaat waar heel Utrecht van profiteert”.

Hier kunt u de  volledige tekst van de algemene beschouwingen lezen.

Algemene beschouwingen PvdA Utrecht VJN 2019