3 juli 2017

Telefonische Hulpdienst Utrecht doet geweldig werk

Wat doet de Telefonische Hulpdienst Utrecht ongelooflijk waardevol werk! Met die gedachte ging ik op 28 juni na een boeiend werkbezoek naar huis.

Met z’n drieën werden we bij de THD ontvangen en vertelden twee beroepskrachten en twee vrijwilligers gepassioneerd over hun werk. Ook mochten we meeluisteren met enkele telefoongesprekken. Daarbij moesten we uiteraard stil zijn, maar anders zou je er stil van wórden. Want je voelde gewoon hoe belangrijk het gesprek voor de beller was, hoe dit eenvoudige anonieme gesprek hem hielp zijn eenzaamheid te doorbreken en – letterlijk – weer in beweging te komen.

De bellers zijn dan ook vaak mensen met weinig contacten, of met geestelijke problematiek ontstaan door slechte ervaringen in het verleden. Bijna 80 vrijwilligers zorgen er samen voor dat voor hen 24 uur per dag, 7 dagen in de week een luisterend oor beschikbaar is. En ook chatters kunnen bij de THD terecht; een mogelijkheid waar steeds vaker door jongeren gebruik van wordt gemaakt, zo werd ons tijdens het bezoek verteld.

Mooi ook om te horen hoe de THD zich inspant om effectief samen te werken met andere hulporganisaties, zoals de buurtteams. Zo kunnen de vrijwilligers van de THD eraan bijdragen dat mensen tijdig bij een buurtteam terechtkomen voor de juiste ondersteuning, terwijl de buurtteams buiten openingstijden kunnen doorverwijzen naar de THD (via voicemail), zodat mensen altijd direct met iemand kunnen praten. Veel dank dus aan de mensen van de Telefonische Hulpdienst Utrecht, voor het belangrijke werk dat zij doen en voor een leerzaam werkbezoek (mijn eerste als raadslid )!

Erwin Derks

Voor meer informatie over de Telefonische Hulpdienst Utrecht: http://www.thd-utrecht.nl