11 december 2014

Utrecht wil geen vervuilende bussen in de stad

De PvdA Utrecht steunt het initiatief van GroenLinks om oude, vervuilende bussen te weren uit de stad van harte. De provincie Utrecht wil bij de nieuwe aanbesteding ook de oude bussen van Connexxion niet uitsluiten. Deze bussen rijden ook onze stad in terwijl de gemeente Utrecht alles op alles zet om de lucht schoner te krijgen. Raadslid Ruben Post: “Onbegrijpelijk dat de provincie niet bij de stad aansluit en ook kiest voor de schoonste busvloot van Nederland. Het gaat tenslotte om de gezondheid van onze inwoners; ik ga ervan uit de provincie onze bezwaren ter harte zal nemen”. Zowel de raad als het college heeft de provincie per brief dringend verzocht om de mogelijkheid tweedehands bussen in te zetten, te laten vallen.

Aan de leden van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht