22 juni 2015

Verslag Podiumgesprek 11 juni – Allochtoon en werkloos: invechten of corrigeren?

Op donderdagavond 11 juli stond ik in ZIMIHC Theater Stefanus in Overvecht in de boksring. In de blauwe hoek stond ik, met tegenover mij in de rode hoek D66-raadslid Roelant Rollingswier. Tijdens het Podiumgesprek ging ik de verbale strijd met hem aan. Het Podiumgesprek is een door StadsPodiumUtrecht georganiseerde debatavond. Het thema van deze avond was ‘Allochtoon en werkloos: invechten of corrigeren.’ De verschillen tussen de Partij van de Arbeid en D66 werden eens te meer duidelijk in de boksring.

D66 is tegen een gericht doelgroepenbeleid. Je stopt er mensen mee in een hokje, zo redeneert mijn collega-raadslid. De werkelijkheid is dat het werkloosheidscijfer onder niet-Westerse Utrechters veel hoger is dan onder andere groepen. Dat percentage gaat niet vanzelf omlaag. Bovendien wordt discriminatie op de arbeidsmarkt telkens onomstotelijk aangetoond. Vorige week weer door het Sociaal Cultureel Planbureau. Gericht beleid is hoognodig en de PvdA-fractie vindt het daarom onbegrijpelijk dat dit bij het college van D66, GroenLinks, VVD en SP volledig ontbreekt.

Tijdens het Podiumgesprek noemde ik een aantal maatregelen die de gemeente Utrecht wat de PvdA betreft zou moeten nemen om het ontwrichtende probleem van arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. De drie belangrijkste:

  • De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Dit kan door streefcijfers met betrekking tot diversiteit van de eigen werknemers te hanteren, of door te experimenteren met anoniem solliciteren.
  • School medewerkers van onder andere het WerkgeversServicepunt op het gebied van vooroordelen bij selectieprocedures. In lang niet alle gevallen is er sprake van kwade opzet. Met scholing maak je mensen bewust van hun eigen vooroordelen.
  • Maak afspraken met bedrijven. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan subsidies uit bijvoorbeeld het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Toen IKEA een aantal jaren terug uitbreidde, is met het bedrijf afgesproken dat een deel van de mensen die zou worden aangenomen uit Kanaleneiland moest komen.

 

Een verslag van de avond is hier terug te lezen.

 

Voor vragen kun je contact met me opnemen via: 06 38604652 of ruben.post@utrecht.nl

 

Volg me op twitter:

@PostRuben