16 februari 2017

Zorgen om slechte communicatie bij Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd

Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis en Zorg voor jeugd zijn er veel verontrustende berichten bij ons binnengekomen over de slechte communicatie van deze organisaties. Er zijn veel klachten over de gebrekkige communicatie en terugkoppeling, over de interne afstemming en het volgen van gezinnen, het niet (of pas weken later) reageren op meldingen en over de sterk verslechterde werking van de toegangspoort. Dit is een ernstige ontwikkeling, vooral omdat het gaat om kwetsbare groepen mensen in moeilijke situaties. De effecten van onvoldoende functioneren en slechte communicatie kunnen grote gevolgen hebben voor gezinnen en kinderen in het bijzonder.
Een ander punt waar de PvdA zich zorgen over maakt is dat vaders vaak, zeker in geval van (v)echtscheidingen, niet betrokken worden bij de onderzoeken.

Daarom hebben wij vragen gesteld aan het College. De insteek is dat wij willen dat het college in overleg met deze organisaties gaat. Wij willen dat de (onderlinge en interne) communicatie verbetert, dat de verantwoordelijkheden duidelijker worden en beter worden nageleefd, dat er geen gezinnen meer ‘verdwaald’ raken in de bureaucratie, dat vaders meer betrokken worden en blijven en dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen bij meldingen.