De PvdA Utrecht zoekt kandidaat raadsleden!

Door Matthijs Kleij op 30 april 2021

Samen werken aan een Utrecht voor iedereen? Wij zoeken kandidaatsraadsleden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

In maart 2022 worden de nieuwe raadsleden gekozen en wij hebben jou nodig om ons en de stad Utrecht te komen versterken.
We zijn op zoek naar gedreven Utrechters die zich in willen zetten voor een stad met bestaanszekerheid voor iedereen.
We zijn op zoek naar specialisten en generalisten. Naar cijfervreters en doorpakkers. Naar mensen die het gemeentebestuur kritisch kunnen volgen. Naar mensen die nieuws maken. Naar mensen met een brede belangstelling voor alles wat er in de stad speelt. Mensen die in staat zijn om signalen van mensen en organisaties uit de stad op de politieke agenda te zetten.

We willen ze allemaal, mits je een sociaaldemocratisch hart hebt. En, of je nu in de oppositie of in de coalitie zit, dit hart laat kloppen.

Uitgangspunten

De PvdA Utrecht nodigt jou daarom uit te solliciteren naar het raadslidmaatschap. Wij gebruiken bij de selectie de volgende uitgangspunten:

Vanzelfsprekend ben je sociaaldemocraat in hart en nieren, je gelooft in de kernwaarden van de PvdA en dat breng je ook in je dagelijks leven in de praktijk.
Je bent (of wordt bij aanmelding) lid van de Partij van de Arbeid en je bent bij voorkeur actief (geweest) in de afdeling of je bent een herkenbare PvdA’er voor partijleden en voor mensen buiten de partij.

Als raadslid onderhoud je actief contact met de afdeling en neem je actief deel aan (campagne)activiteiten. Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en je verbindt je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtsverplichtingen.

Het raadslidmaatschap vraagt een gemiddelde tijdsinvestering van zo’n 20-30 uur per week en je bent bereid en in staat deze tijd daadwerkelijk voor het raadswerk vrij te maken.
Tot slot committeer je je aan ons Utrechtse verkiezingsprogramma;

Alle uitgangspunten en de profielschets van een kandidaat-raadslid voor de PvdA Utrecht lees je hier.

Procedure

De PvdA Utrecht roept geïnteresseerde partijleden en betrokken Utrechters met een duidelijk sociaaldemocratisch profiel op te solliciteren voor kandidaatsraadslid voor de Gemeenteraad in Utrecht. Hierbij vragen wij om:

  • In maximaal 1 A4 of in een filmpje van maximaal 2 minuten (of een mix van beide) aan te geven waarom je gemeenteraadslid wil worden, wat je drijft, wat voor iemand je bent en wat je de komende vier jaar wil realiseren in Utrecht.
  • Je CV op te sturen waarin je ook twee referenties opneemt die wij eventueel kunnen nabellen voor informatie.
  • 15 digitale ondersteuningsverklaringen toe te voegen van mensen uit de stad Utrecht (niet per se leden) die jou steunen om in de Raad te komen. Utrechters die jou ondersteunen kunnen jou een mailtje sturen waarin ze verklaren je te steunen in combinatie met hun adresgegevens. Deze 15 mails stuur je als bijlage mee met je sollicitatie. In plaats van (of aanvullend op) de 15 handtekeningen mag je ook aanbevelingen (op schrift of als filmpje van max 1.5 minuut) van 2 leden of 2 (voor jou) bekende Utrechters meesturen.

Je kunt je aanmelden bij de kandidaatstellingscommissie tot en met 10 juni 2021. Aanmelden kan via kandidaatstellingscommissie@pvdautrecht.nl.

Na de sluiting van de kandidaatstellingstermijn zal de commissie een eerste selectie maken en sollicitatiegesprekken voeren met potentiële kandidaten in juni en vanaf medio augustus tot medio september. Een assessment kan onderdeel van de selectieprocedure zijn.
Daarna zal de kandidaatstellingscommissie een voordracht aan het afdelingsbestuur doen die deze lijst voorlegt aan de afdeling die zich hierover zal uitspreken in oktober 2021.

 

Matthijs Kleij

Matthijs Kleij

Mijn naam is Matthijs Kleij en sinds april 2019 ben ik met veel plezier voorzitter van de PvdA Utrecht. We hebben een fantastische club mensen in onze afdeling en samen gaan we laten zien wat wij de Utrechtse inwoners allemaal te bieden hebben! Want Utrecht is misschien al wel de mooiste stad van Nederland, maar

Meer over Matthijs Kleij