Duurzaamheid

Coördinator: Annelies Binnema
Fractieleden: Joachim Cornielje

Activiteiten
In de strijd tegen klimaatverandering staan we voor een grote uitdaging om een duurzame samenleving te creëren, waar iedereen aan mee kan doen. Dit is een wereldwijde uitdaging, die ook op gemeentelijk niveau moet worden vormgegeven. Duurzaamheid is in de gemeente Utrecht dan ook een heel belangrijk thema. Er zijn veel ontwikkelingen, onder meer op het gebied van duurzame energie, warmte en klimaatadaptatie. Als leden van de werkgroep volgen wij deze ontwikkelingen en denken wij met de fractie mee over haar standpunt en inbreng. Ook gaan we met elkaar in gesprek over andere aspecten van duurzaamheid, om kennis uit te wisselen en een gezamenlijke visie te vormen. Met concrete acties willen we ook naar buiten toe laten we zien dat de PvdA Utrecht zich inzet voor een duurzame en schone stad voor iedereen.

Werkwijze
We komen elke maand ongeveer één keer bijeen, op de woensdagavond. Daarnaast gebruiken we e-mail of Whatsapp om elkaar op de hoogte te houden van interessante ontwikkelingen en relevante informatie.

Contact
Wil je kennismaken, meer informatie of aansluiten bij de werkgroep? Neem dan contact op met Annelies Binnema via [email protected].