Wonen

Coördinatoren: Chantal Robbe en Pim Koot
Fractielid: Rick van der Zweth

Contact: [email protected] / [email protected]

Doel en activiteiten van de werkgroep

Onze stad groeit snel met alle uitdagingen die daarbij horen: passende woonruimte voor iedereen en een leefbare stad. Utrecht groeit snel, maar is er nog wel plek voor inwoners met een lager inkomen? Interessante en belangrijke onderwerpen die de toekomst van de stad bepalen.

De werkgroep ondersteunt en adviseert in een maandelijkse bijeenkomst de raadsleden bij beleidswijzigingen en actuele kwesties. Verder organiseert de werkgroep debatten en helpt mee in de verkiezingscampagnes.

Aansluiten of een keer kennismaken? Neem contact op met Pim.