Wonen en Wijken

Coördinator: Chantal Robbe en Pim Koot
Fractielid: Bülent Isik

Contact: robbechantal@hotmail.com / pimkoot@gmail.com

Doel en activiteiten van de werkgroep
De actualiteit van het wonen in de stad Utrecht staat centraal in de werkgroep. Wij komen maandelijks bijeen, elke 2e woensdag van de maand. Het is een actieve werkgroep met veel hart voor de zaak! Van volkshuisvesting tot betaalbaarheid, van doelgroepen tot woningbouw, van buurtparticipatie naar het sociale hart van de stad,  dit zijn o.a onderwerpen die worden behandeld. De werkgroep organiseert enkele debatten per jaar over actuele thema’s. Daarnaast ondersteunt en adviseert de werkgroep de raadsleden bij beleidswijzigingen.

Aansluiten of een keer kennismaken? Neem contact op met Pim.