Sport

Sport

  • Dankzij de PvdA krijgen kinderen met een U-pas gratis zwemles. Er moet ook aandacht zijn voor volwassenen die nog niet kunnen zwemmen, bijvoorbeeld nieuwkomers.
  • Samen met sportverenigingen willen we stimuleren dat niemand meer rookt bij sportvelden.
  • Alle Utrechters (groot en klein, arm en rijk) moeten lid kunnen zijn van een sportvereniging, individueel kunnen sporten of toegang hebben tot sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Sport verbindt en draagt bij aan participatie in de samenleving. De gemeente investeert gericht in sportdeelname en bekijkt per wijk (maatwerk) en per doelgroep waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld gemarkeerde hardlooproutes of beweegtoestellen.
  • Sportverenigingen verdienen een pluim, ze betekenen veel voor de wijk en stad. Amateur sportverenigingen die het moeilijk hebben en een belangrijke sociale functie vervullen, krijgen ondersteuning om een vitale vereniging te worden en te blijven.
  • Onderwijs en sportverenigingen worden aan elkaar verbonden om sportdeelname en daarmee gezondheid van kinderen te vergroten. Utrechtse sporthelden willen we vragen hieraan bij te dragen.
  • Bewegingsonderwijs moet wekelijks gegeven worden door een vakleerkracht.
  • De gemeente moet schoolzwemmen financieren en actief onder de aandacht van scholen brengen, vooral in wijken waar weinig kinderen een zwemdiploma hebben. In de schoolvakanties zijn zwembaden open en worden er zwemlesacties georganiseerd.
  • We stimuleren sportevenementen voor zowel topsport als breedtesport.
  • We willen meer speeltuinen in Utrecht zodat kinderen van jongs af aan kunnen bewegen.