Veiligheid

Veiligheid

  • Elke Utrechter moet zich veilig voelen in onze stad. Alle vormen van criminaliteit (ook huizenmelkers, loverboys e.d.) pakken we aan. Gemeente, politie en maatschappelijke partners werken samen om radicalisering of onveiligheid te signaleren en de veiligheid van bewoners te verbeteren.
  • Samen gaan we radicalisering tegen. Actieplan “Utrecht zijn we samen” van inwoners, organisaties en gemeente zetten we voort. Buurtteams en sociaal makelaars worden betrokken.
  • Wangedrag wordt niet getolereerd. Overlast, intimidatie en criminaliteit moeten zo snel mogelijk worden aangepakt door de politie. Bij wangedrag door jongeren worden hun ouders aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Jongeren bieden we perspectief op scholing of werk zodat ze niet een tweede keer de fout in gaan. Daarnaast wordt volop ingezet op preventie in samenwerking met politie, straatcoaches, gemeentelijke handhavers, buurtteams en scholen.
  • Betrokken wijkagenten zijn van groot belang voor veiligheid in de wijk. Utrecht moet voldoende wijkagenten hebben, vooral in wijken waar meer criminaliteit en andere veiligheidsproblemen voorkomen.
  • Er moeten meer plekken komen om aangifte te doen in de wijken.
  • Prostituees hebben het recht op veilige werkplekken. Tegen dwang, mensenhandel en misbruik wordt hard opgetreden. De tippelzone blijven waar ze zijn, inclusief de voorzieningen.