Onderwijs en Jeugd

Fractielid: Hester Assen

Doel en activiteiten van de werkgroep
De werkgroep Onderwijs en Jeugd bestaat uit een achttal prettig samenwerkende en soms stevig discussiërende PvdA-leden die de raadsfractie ondersteunen in het lokale onderwijs- en jeugdbeleid.

De agenda van de maandelijkse bijeenkomsten wordt bepaald door de vragen van raadslid Hester Assen, o.a woordvoerder onderwijs en jeugd. Wat zij nodig heeft aan ondersteuning, informatie en advies is onze opdracht. Aan de andere kant kan de werkgroep haar met frisse ideeën op het gebied van onderwijs en of jeugd inspireren en ook zo de agenda bepalen.

Wat doet de werkgroep?
Utrecht is een onderwijsstad. Het herbergt een waaier van allerlei basisscholen, een flink aantal scholen voor voortgezet onderwijs, twee roc’s, twee hogescholen, de grootste universiteit van het land en een flink aantal particuliere opleidingsinstituten.

De PvdA is vanouds de partij die veel heeft met onderwijs. Veel daarvan is landelijk geregeld, enkele zaken worden door de gemeente gedaan, waaronder huisvesting en voorkomen voortijdig schooluitval.

Er komt in de werkgroep Onderwijs en Jeugd niettemin een veelheid aan thema’s en kwesties aan de orde: de voorschoolse en vroegschoolse educatie, de huisvesting van het basisonderwijs, de segregatie in het basisonderwijs, de masterplannen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het tekort aan stageplaatsen voor (V)MBO-ers. Mogelijk toekomstige thema’s zijn jeugdvoorzieningen, leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

Meedoen?
Nieuwe enthousiaste leden zijn zeer welkom. Neem contact op met via Hester Assen of via [email protected]